หมวดหมู่
ผู้บริหาร

พิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน ในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563

(25 ก.พ. 63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ […]

หมวดหมู่
สป.

ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นโครงการ “NIHONGO Partners” รุ่น7 เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัด ศธ. ในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่

(26 ก.พ. 63) ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ “NIHO […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต.ประชุมหารือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบ One Stop Service และเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย

(25 ก.พ.63) ศปบ.จชต. ร่วมประชุมหารือการบูรณาการเชื่อมโย […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่พ […]

หมวดหมู่
เสมา 2

ศธ.ลงนามความร่วมมือ การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

(26 กุมภาพันธ์ 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย […]

หมวดหมู่
สป.

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ศธ.ในภูมิภาค เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอศ.และ กศน.รวม 1,843 อัตรา

วันนี้ (26 ก.พ.63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษ […]

หมวดหมู่
สพฐ.

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) ไม่ใช่พื้นที่ทดลอง แต่จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจั […]