คุณหญิงกัลยา ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ย้ำสถานศึกษาช่วยกันปลูกป่าและไม้มีค่าทั่วประเทศ เป็นการออมที่สร้างความมั่นคงในอนาคต

(13 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.ค