หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.3 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติแต […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ

(18 กุมภาพันธ์ 63)​ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ร […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

(18 กุมภาพันธ์ 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึ […]