ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นโครงการ “NIHONGO Partners” รุ่น7 เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัด ศธ. ในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่

(26 ก.พ. 63) ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ “NIHONGO Partners” รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

นายโนริฮิโกะ โยชิโอกะ ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กล่าวว่า โครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น NIHONGO Partners ได้ดำเนินการมาถึงรุ่นที่ 7 ด้วยความสนับสนุนและความช่วยเหลือจากโรงเรียนในโครงการ อาจารย์ นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำชี้แนะของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรัฐบาลไทย ที่ทำให้เห็นแรงผลักดันต่อการพัฒนาการศึกษาภาษาต่างประเทศในไทย และความเข้าใจอันดีที่ทุกฝ่ายมีให้ต่อโครงการ

โครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น NIHONGO Partners นับตั้งแต่รุ่นที่ 1- 7 ได้นำผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นมาประจำการที่ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 375 คน ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โครงการมีส่วนช่วยให้นักเรียนไทยได้ใกล้ชิดกับภาษาญี่ปุ่นและสนใจวัฒนธรรมสังคมของญี่ปุ่นมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะทางภาษาให้แก่อาจารย์อีกด้วย

แม้ว่าหน้าที่ของครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นรุ่นนี้จะเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่พวกเขาจะนำประสบการณ์ที่พบเจอระหว่างดำเนินชีวิตที่ประเทศไทย ไปเผยแพร่ให้คนรอบข้างได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน ขอขอบคุณและกล่าวอำลากับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ภายใต้โครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น “NIHONGO Parters” รุ่นที่ 7 ในโอกาสที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่การสอนในประเทศไทย และกำลังจะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้

ประเทศไทยและญี่ปุ่น เป็นประเทศคู่ภาคีที่มีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันมาอย่างยาวนานกว่า 600 ปี โดยเมื่อปี 2550 ทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 120 ปี และที่ผ่านมาได้มีการดำเนินความร่วมมือกันในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศ

จากความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ทำให้ภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญภาษาหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนไทยในทุกระดับอย่างแพร่หลาย โดยจะเห็นได้ชัดจากจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นถึง 450 แห่ง และมีนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นจำนวนกว่า 115,000 คน รวมทั้งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทยที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอีกเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น “NIHONGO Partners” ถือเป็นโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนไทย รวมถึงการที่ผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่น ครูและนักเรียนไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตระหว่างกัน

โอกาสนี้ ศธ. ขอขอบคุณ NIHONGO Partners รุ่นที่ 7 ทุกคน ที่ได้ทุ่มเทใช้ความรู้ความสามารถในการสอนและการทำงานร่วมกับครูไทยอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา ตลอดจนขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่น และเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนและครูไทย โดยให้การสนับสนุนผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศธ. ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการในรุ่นต่อไปให้ประสบความสำเร็จและราบรื่นด้วยดี

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: