รมช.ศธ.กนกวรรณ ให้นโยบายครูเอกชน ที่อำนาจเจริญ ย้ำพยายามผลักดันสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุมครอบครัว พร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูเอกชน

(15 ก.พ.63) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเจริญวิทยา พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนเจริญวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ แบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี จึงจำเป็นต้องดูแลขวัญกำลังใจครูเอกชน โดยจัดของขวัญปีใหม่ เป็นค่ารักษาพยาบาล 150,000 บาทต่อคนต่อปีเรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อเสนอเรื่องการเบิกจ่ายตรงและการให้สิทธิ์รักษาพยาบาลครอบคลุมถึงคนในครอบครัวนั้น ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่ามีข้อจำกัดด้านใดบ้าง

สำหรับปัญหาหนี้สินครูเอกชน อยู่ระหว่างการหาวิธีเพิ่มเพดานในการกู้เพิ่ม ซึ่งต้องศึกษาให้รอบคอบ เพื่อลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ

นอกจากนี้ ศธ.ยังมีโครงการที่จะพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน หลักสูตรการอบรมครูแบบทางเลือก การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเวทีการแสดงออกของนักเรียนเด็กดาวรุ่ง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 123 อัตรา เพื่อแก้ปัญหาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน ยืนยันว่าตนตั้งใจมาแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ ยินดีรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากทุกช่องทาง เพราะ “กนกวรรณ วิลาวัลย์ สุขก็เห็นหน้า ทุกข์ก็เห็นหน้า ทลายทุกข้อจำกัดในการจัดการศึกษา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว

สำหรับโรงเรียนเจริญวิทยา ได้มีการจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อม ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยเฉพาะการสอนปฐมวัยที่ได้นำหลักสูตรภาษาอังกฤษ GrapeSEED และ Pingu’s English เป็นนวัตกรรมหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEER Common European Framework of Reference For Languages สำหรับเด็ก 3-8 ปี ด้วยกระบวนการสอน 4 ขั้นตอน และหลักสูตรบันไดวน (Spiral Curriculm) และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ ตามทฤษฎีพหุปัญญาที่จะเข้าถึงเด็กนักเรียนทุกคน มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ครูผู้สอนปรียบเสมือน Trainer เพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกฝน ภาษาอย่างแท้จริง

อิชยา กัปปา / สรุป
ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ / ภาพ