‘ครูกัลยา’ ลงพื้นที่ยะลา มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นศาสนา-สามัญ พร้อมมอบ Smart Devices “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน”

“ครูกัลยา” ลงพื้นที่ยะลา มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นทั... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑