“พิเชฐ” ประชุมคณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี “การศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน”

(12 มกราคม 2566) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑