ศธ.รับมอบโล่ความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด 19 จากกระทรวงสาธารณสุข

(12 มกราคม 2566) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล สังขวาสี) มอบหมายให้นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงานรับรางวัล “งานเชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิด ทุกชีวิตปลอดภัย” และรับมอบโล่ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ดำเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรก ๆ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 โดยผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด ล้วนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมข้อมูล จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้รัฐบาลสามารถจัดสรรการรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทำให้ ศธ.ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้เป็นผลสำเร็จในปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: