“ตรีนุช” ติดตามผลโรงเรียนคุณภาพ ในพื้นที่เชียงราย

(6 มกราคม 2566) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ว่า โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 600 คน มีการควบรวม 3 โรงเรียนไว้ด้วย ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันทรายน้อย โรงเรียนบ้านห้วยบง และโรงเรียนบ้านป่าตึง และสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองได้

สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ที่นี่ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นให้เรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และที่สำคัญจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือหลักสูตรปกติ หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษ (IEC) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)

นอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ยังสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบนความจำกัดของงบประมาณได้เป็นอย่างดี โดยสามารถนำครูเจ้าของภาษามาสอนในโรงเรียนได้ และที่รู้สึกประทับใจอย่างมาก คือ โรงเรียนนี้สามารถดูแลเด็กกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กพิเศษได้เป็นอย่างดี โดยจัดครูเฉพาะทางมาดูแล เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนรวม หรือเรียนแยกก็ได้ โดยไม่เสียพัฒนาการ ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้ไปถอดบทเรียน เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นต่อไป

“การลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่พิเศษ เป็นพื้นที่สูง ชายขอบ มีเด็กกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กอยู่มาก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามดูแลโรงเรียนเหล่านี้ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกันมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นเครือข่ายกัน เพราะเห็นว่าหากโรงเรียนขนาดเล็กยังกระจัดกระจายกันอยู่คุณภาพก็จะเกิดขึ้นลำบาก เพราะฉะนั้นตรงไหนสามารถรวมกันได้ก็ให้มารวมกัน แต่ถ้ารวมกันไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องเป็นโรงเรียน Stand Alone แต่ก็ต้องเป็น Stand Alone อย่างมีคุณภาพ จิ๋วแต่แจ๋ว” รมว.ศธ.กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: