‘คุณหญิงกัลยา’ เดินหน้าโครงการคนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน มอบ Smart Devices ให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบ Smart Devices ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดง อ.หางดง และโรงเรียนแม่ลาย อ.ฮอด เพื่อใช้ในการเรียนและยืมกลับเรียนที่บ้าน ตามโครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” ของกระทรวงศึกษาธิการ

ด.ญ.กาญจนา ประทุมโม นักเรียนชั้น ป.6 รร.บ้านดง ในฐานะตัวแทนของนักเรียน กล่าวว่า “ขอขอบคุณคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ที่มอบ Smart Devices ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนจำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนรู้ พวกเราดีใจมากที่จะมีอุปกรณ์ในการค้นคว้าเรียนรู้ เพราะโรงเรียนบ้านดงของเราจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้เท่าทันเหตุการณ์

เครื่อง Smart Device นี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของพวกเราได้เป็นอย่างดี พวกหนูสัญญาว่าจะใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และจะดูแลรักษา Smart Device นี้เพื่อส่งต่อให้รุ่นน้องได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการคนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียนต่อไป”

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ออกเดินทางไปโรงเรียนแม่ลาย อ.ฮอด เพื่อมอบ Smart Devices ให้กับนักเรียน จำนวน 14 เครื่อง โดยกล่าวว่า รู้สึกประทับใจในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมหลายด้านของโรงเรียนบ้านดงและโรงเรียนแม่ลาย แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ตาม พร้อมฝากไว้ว่าจากนี้ต่อไปทุกสถานศึกษาจะต้องมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน ได้เรียนสิ่งที่รัก มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนจบแล้วมีงานทำมีอาชีพ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สร้างเศรษฐกิจที่ดีของครอบครัว

ทั้งนี้ จากการสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีนักเรียนจำนวน 1.4 ล้านคน ที่ยังไม่มีเครื่อง Smart Devices นำกลับไปเรียนที่บ้านได้ ทำให้ยังเกิดความไม่เท่าเทียมกันในการศึกษาอยู่ จึงขอรณรงค์ให้สังคมช่วยกันบริจาคคนละเครื่องให้น้องได้ยืมเรียน ฝากถึงสมาคมศิษย์เก่า รุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้ว ผู้ประกอบการในพื้นที่ ขอให้ช่วยกันบริจาคเครื่อง Smart Devices ที่มีคุณภาพ ทนทาน เหมาะกับการใช้เรียนจนจบการศึกษา และหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือให้นักเรียนได้รับความเท่าเทียมในการศึกษากันทุกคน รวมทั้งขอให้นักเรียนที่ได้รับเครื่องไปแล้ว นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด เรียนในสิ่งที่อยากเรียน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม เท่าทัน และแข่งขันได้ในอนาคต

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: