6 นโยบายและจุดเน้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผย 6 นโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
  • การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  • การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • การพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัล
  • การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
https://drive.google.com/drive/folders/1AuLkazcu_J0cFBpVyGXH8zmJuSocASOa

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: