“คุณหญิงกัลยา” แถลงความคืบหน้าโครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” ส่งต่อ Smart Devices ให้นักเรียนที่ขาดแคลน ตั้งเป้าสิ้นปีนี้ 10,000 เครื่อง

20 ธันวาคม 2565, โถงกลางอาคารราชวัลลภ ชั้น 2 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ CODING แห่งชาติ แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการ “คนละเครื่อง : พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” พร้อมด้วยนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ รมช.ศธ., นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษก รมช.ศธ., นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ., นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ., นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วย ปลัด ศธ. เข้าร่วม

รมช.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ทั่วประเทศกว่า 1.4 ล้านเครื่อง โครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” จึงเป็นโครงการที่ได้เข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับเด็กไทย โดย ศธ.เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการรับบริจาคมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียนมีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

ในระยะแรก การแจก Smart Devices จะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งมีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อให้การสนับสนุนอุปกรณ์ใช้ในการเรียน ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง โดยจะรณรงค์รับบริจาคในระหว่างที่รอการสนับสนุนจากกองทุน USO เพื่อสนับสนุนบริการทางการศึกษา ที่จะสามารถเริ่มต้นได้ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) วงเงินงบประมาณกว่า 3 พันล้านบาท จำนวนกว่า 1.8 แสนเครื่อง

“โครงการนี้จะช่วยให้สถานศึกษามีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ และสามารถจัดสรรให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนนำไปใช้ยืมเรียนได้อย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมช่องทางการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของเยาวชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐาน และขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าหมายสิ้นปี 2565 จะได้รับการสนับสนุน Smart Devices ไม่น้อยกว่า 10,000 เครื่อง”

รองปลัด ศธ. เปิดเผยว่า ศธ.ได้มีการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของเยาวชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานและขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงแหล่งความรู้ พบว่า นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอนค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งนักเรียนจำนวนมากระบุว่าไม่มีอุปกรณ์ใช้ในการเรียน ผลสำรวจพบว่านักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ทั่วประเทศมากถึง 1.4 ล้านคน

ปัจจุบัน การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน หรือเงินทุนจากผู้ที่มีความประสงค์บริจาค โดยกำหนดจุดรับบริจาคในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ได้รับบริจาคไปแล้ว ได้แก่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2, สพป.หนองคาย เขต 1, สพม.สงขลา สตูล, สพป.ชุมพร เขต 1, สพป.ลำปาง เขต 1 รวมจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 644 แห่ง มียอดสนับสนุนเป็นจำนวนเงินแล้วกว่า 6 ล้านบาท เป็นจำนวนอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, คอมพิวเตอร์พกพา, อุปกรณ์ Smart Devices รวมจำนวนกว่า 7 พันเครื่อง

สำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้ มีตัวแทนโรงเรียนร่วมงานรับมอบ Smart Device จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 10 เครื่อง และโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 15 เครื่อง และรับมอบผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ลาย สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5, โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา สังกัด สช.จังหวัดยะลา และโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สังกัด สพม.เชียงราย

ทั้งนี้ มีกลุ่มศิลปิน และ Influencer เข้าร่วมงานแถลงข่าว คือ โอลีฟ โตเกียว, เด็กหญิงศุภรดา เผ่าเสถียรพันธ์ และเด็กหญิงศุภนิดา เผ่าเสถียรพันธ์ ในฐานะทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม, นายเควิน ฌ็อง โดนาท์ อดีตนักแสดงช่อง 3 และวง Berry Berry

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: