“ตรีนุช” แนะการตรวจราชการ ศธ. ต้องมีเป้าหมายชัดเจน เน้นการสื่อสาร-ทำงานร่วมกัน

(20 ธันวาคม 2565) ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครั้งที่ 1/2565

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นอกจากนั้น ที่ประชุมได้ระดมความเห็น เพื่อให้การตรวจราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอให้มีการตั้งเป้าหมายเรื่องที่จะตรวจราชการให้ชัดเจน เน้นการทำงานร่วมกัน ซึ่งในส่วนกลางต้องมีการสื่อสาร เชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสะท้อนปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขให้ตรงจุดอย่างแท้จริง

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: