พม.ยกย่อง “ตรีนุช เทียนทอง” ผู้ทวงคืนวิชาประวัติศาสตร์

(20 ธันวาคม 2565) ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม จำนวน 9 รางวัล ให้แก่บุคคลและภาคีเครือข่าย พม. ที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำความดี เสียสละเพื่อสังคม

โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการรับรางวัลว่า ขอขอบคุณ รมว.พม. ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ ซึ่งรางวัลที่ตนได้รับนี้ ถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ และคุณครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ทุกคน รางวัลที่ได้รับนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ ตนเชื่อมั่นว่านักเรียนจะได้เรียนรู้ เห็นคุณค่า และตระหนักถึงสิ่งที่บรรพบุรุษของประเทศได้สร้างไว้ให้กับลูกหลานในปัจจุบันเพื่อเป็นบทเรียนต่าง ๆ ในการทำให้อนาคตดีขึ้น

“การเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้นหมายรวมไปถึงวิถีชีวิตวันนี้ โดยเน้นว่าให้เด็ก ๆ ทุกคนรู้ว่าเรามาจากที่ไหน รวมไปถึงภูมิปัญญาตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนมาถึงระดับประเทศ และระดับโลก อีกทั้ง Soft Power วิถีชีวิต วัฒนธรรมต่าง ๆ ล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงมาโดยตลอด โดยสามารถศึกษาได้ในหลายมิติและหลายแนวทาง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยศึกษาจากสถานที่จริง จากปราชญ์ท้องถิ่น เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดความสนุกในการเรียน เกิดการคิดและต่อยอดมากกว่าการท่องจำ” รมว.ศธ.กล่าว

ทั้งนี้ บุคคลและภาคีเครือข่ายที่ได้รับรางวัล ”ผู้เสียสละเพื่อสังคม” จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทวงคืนวิชาประวัติศาสตร์, นายเลิศกรุ๊ป ผู้จัดและตกแต่งอาหารสำหรับผู้นำเอเปค 2022 และ Butler ใน เอเปค 2022 , นายชุมพล แจ้งไพร (เชฟชุมพล) ผู้สร้างสรรค์อาหารไทยสู่ผู้นำเอเปค 2022 , ทีมแกะสลัก ผักผลไม้ (โชติเวช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเอเปค 2022, หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลก ใน เอเปค ๒๐๒๒ , โรงเรียนแพทย์แผนโบราณและโรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน, พระมหาบวร ปวรธมุโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช , นางสงบ ควรคะนอง แม่บ้านวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายนัทธพงษ์ ชนะพล พี่ชายผู้ส่งน้องเรียนจบเป็นบัณฑิต TikTok@chnitakotchasit

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: