ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2566

กรมบัญชีกลาง ประกาศปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2566

ปฏิทินการจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2566

 • มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี: 23 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 28 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 25 เมษายน 2566
 • พฤษภาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 พฤษภาคม 2566
 • มิถุนายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 27 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 25 กรกฎาคม 2566 
 • สิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 28 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 กันยายน 2566
 • ตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 ตุลาคม 2566
 • พฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 27 พฤศจิกายน 2566
 • ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26  ธันวาคม 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของ “ผู้รับบำนาญ” ปี 2566 

 • มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี: 21 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 21 เมษายน 2566
 • พฤษภาคม 2566  เงินเข้าบัญชี: 24 พฤษภาคม 2566
 • มิถุนายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 23 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 21 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 22 กันยายน 2566
 • ตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 ตุลาคม 2566
 • พฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 23 พฤศจิกายน 2566
 • ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 22 ธันวาคม 2566

ปฏิทินการจ่าย “เงินเดือนทหารกองประจำการ” ปี 2566 

ที่มา : กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลาง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: