“คุณหญิงกัลยา” แถลงข่าวงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ ICT นักเรียนไทยและญี่ปุ่น

รมช.ศธ. “คุณหญิงกัลยา” แถลงข่าวเตรียมเปิดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ ICT นักเรียนไทยและญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.นี้ หนุนสร้างเด็กไทยเป็นนักวิจัยพัฒนานวัตกรรมระดับนานาชาติ

(17 ธันวาคม 2565) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น Thailand – Japan Student ICT Fair 2022 (TJ-SIF 2022) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น Thailand – Japan Student ICT Fair 2022 (TJ-SIF 2022) จะส่งผลให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะ ต่อยอดความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ นับเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างครูและนักเรียนที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยและญี่ปุ่น

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของประเทศ และได้รับเกียรติสูงสุดจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 21 ธันวาคม นี้

“การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นการสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาและศักยภาพของครูและนักเรียนทั้งสองประเทศอย่างดียิ่ง ที่สามารถบ่มเพาะนักเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมในระดับเดียวกันกับนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติ” คุณหญิงกัลยา กล่าว

ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา กล่าวว่า งาน Thailand – Japan Student ICT Fair 2022 (TJ-SIF 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยี (MEXT), องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA), สภาหอการค้าญี่ปุ่น (JCC), สถาบัน KOSEN และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับงาน TJ-SIF 2022 นี้นับเป็นเวทีที่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้นำเสนอ แลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้าน ICT โดยมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จำนวน 37 โรงเรียน ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย, กลุ่มโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ, กลุ่มโรงเรียนในโครงการ พสวท. วมว. และสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Super Science High School จำนวน 17 แห่ง และสถาบัน KOSEN จำนวน 11 แห่ง ร่วมนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้าน ICT จำนวน 124 โครงงาน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 556 คน

ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ไอซีทีของนักเรียนไทยและญี่ปุ่น, กิจกรรมบรรยายพิเศษจากจากนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น, กิจกรรม ICT Workshop, การแข่งขัน Game Programming Hackathon และสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง รวมไปถึงนิทรรศการจากหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ โดยเป็นการจัดงานในรูปแบบ Hybrid ผ่านระบบ Online และ On-site

ผู้ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ ประกอบด้วยนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: