“ตรีนุช” เผยดีลใหญ่ “ปิดหนี้หมด-ลดดอก” ในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 17-18 ธ.ค.นี้

(16 ธันวาคม 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดงานมหกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูครั้งใหญ่ “Unlock a Better Life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานจะมีโซนนิทรรศการ, โซนไกล่เกลี่ยหนี้, โซนวางแผนกู้ยืม และโซนวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายในหัวข้อ “OBEC Station สถานีแก้หนี้ครู” มีวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “จัดการเงินดี Happy แน่นอน” บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปลดล็อกหนี้ครูไทย บันไดของความสำเร็จ” กิจกรรมการติดอาวุธความรู้ทางการเงิน หลักสูตร “รู้คิดพิชิตหนี้และรู้ทันภัยการเงิน” และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ถอดบทเรียนแก้หนี้ วางแผนให้ดีก็ลงทุนได้” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมชมงานหรือขอคำปรึกษาด้านการเงิน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กลุ่มสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรปราการ จำกัด และสหกรณ์จากจังหวัดต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กองทุนข้าราชการบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า ภายในงาน กลุ่มสถาบันการเงินต่างๆ จะมีข้อเสนอพิเศษเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ เช่น

  • ธนาคารออมสิน มีข้อเสนอการไกล่เกลี่ยกรณีปิดยอดหนี้ทั้งหมด จะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดทั้งจำนวน กรณีผ่อนชำระ ถ้าเป็นชำระงวดรายเดือนระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยลด 3% จากอัตราดอกเบี้ยสัญญาเดิม เป็นเวลา 3 ปี จากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ตั้งพักดอกเบี้ยค้างชำระ และยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระ 50% เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นในงวดสุดท้ายของสัญญา ปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยรับชำระเงินต้นคงเหลือโดยแบ่งชำระเท่ากันตามจำนวนผู้ค้ำประกัน และรับชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 10% ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวพิจารณาให้กับลูกหนี้ค้างชำระที่มีสถานะก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดี กรณีปลดภาระผู้ค้ำประกัน เฉพาะบัญชีที่มีคำพิพากษาแล้ว (หลังฟ้องคดี) เงื่อนไขนี้เฉพาะกลุ่มลูกหนี้เป้าหมายที่ธนาคารส่งรายชื่อให้เท่านั้น
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับลูกหนี้ NPL ขอประนอมหนี้ เดือนที่ 1-10 ผ่อนเดือนละ 1000 บาท ดอกเบี้ย 0% เดือนที่ 11-18 ผ่อนเงินงวด ดอกเบี้ย 1.99% เดือนที่ 19-21 ผ่อนเงินงวด ดอกเบี้ย 3.90% เดือนที่ 22-24 ผ่อนเงินงวด ดอกเบี้ย MRR-2% ลูกค้าเดิมที่ไม่ได้เป็น NPL เจรจาขอลดดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 ให้ดอกเบี้ย MRR-2% ปีที่ 3 ให้ดอกเบี้ย MRR-1% สำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยปีที่ 1-2 MRR-3.4% หรือประมาณ 2.4% ดอกเบี้ยปีที่ 3 MRR-2.9% หรือประมาณ 3.25% ดอกเบี้ยปีที่ 4 MRR-2.4% หรือประมาณ 3.75%
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พร้อมเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ หรือรวมหนี้ให้ด้วย

“ข้อเสนอใหญ่ๆ แบบนี้ สถาบันการเงินได้จัดให้เฉพาะในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยเท่านั้น เชื่อมั่นว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระหนี้สินของครูได้”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: