ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งยกเลิกข้อบังคับฯ ฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปัจจุบัน ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D292S0000000002400

One thought on “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

Add yours

  1. กรณี ป.บัณฑิต ไม่น่าจะมาเสียเวลาสอบแล้ว เพราะขนาดเด็ก เรียนจบ 5 ปี ตอนนั้นยังสามารถให้ได้เลย โดยไม่ต้องสอบ แต่ ป.บัณฑิตส่วนใหญ่ อายุ 28 29+ กว่าจะสอบใบประกอบได้ แล้วยังกว่าจะสอบ ครูผู้ช่วยได้อีก อาจทำให้คุณสมบัติไม่ได้ เพราะอาจจะอายุเกิน จึงทำให้ไม่สามารถเป็นครูตามที่ฝัน

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: