รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีฯ บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

8 ธันวาคม 2565 ณ หอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาก่อนการบูรณปฎิสังขรณ์พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ ศธ., นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. ผู้บริหาร ข้าราชการใน ศธ. ผู้แทนจากกรมการศาสนาและช่างสิบหมู่กรมศิลปากร เข้าร่วม

ทั้งนี้ หอพระพุทธรูปประจำกระทรวง “พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์” ที่จะทำการบูรณะในครั้งนี้ เป็นหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สร้างขึ้นในโอกาส ศธ.ครบรอบ 100 ปี เมื่อปี 2535 ปัจจุบันมีอายุครบ 30 ปี สภาพเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพื่อให้เหมาะสมและเป็นมงคล ศธ.จึงเชิญช่างสิบหมู่ จากกรมศิลปากร ร่วมบูรณปฎิสังขรณ์ปิดทององค์พระและสถานที่ประทับพระพุทธรูปให้งดงาม ซ่อมแซมภาพรวมในส่วนที่ชำรุด ไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้าง ภาพจิตรกรรมฉากหลัง การลงรักปิดทอง ทำทางขึ้นด้านในให้สะดวกสวยงาม องค์พระพุทธรูปจากเดิมด้านหน้ามีองค์หลวงปู่โตเพียงองค์เดียว จะอัญเชิญหลวงปู่ทวดเพิ่มอีกหนึ่งองค์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาว ศธ. ต่อไป

พบพร ผดุงพล / ข่าว

อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: