รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีฯ บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

8 ธันวาคม 2565 ณ หอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาก่อนการบูรณปฎิสังขรณ์พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ ศธ., นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. ผู้บริหาร ข้าราชการใน ศธ. ผู้แทนจากกรมการศาสนาและช่างสิบหมู่กรมศิลปากร เข้าร่วม

ทั้งนี้ “หอพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามมิศรจักรีสัฏฐ์อนุสรณ์ศึกษากรรังสรรค์” ที่จะทำการบูรณะในครั้งนี้ เป็นหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สร้างขึ้นในโอกาส ศธ.ครบรอบ 100 ปี เมื่อปี 2535 ปัจจุบันมีอายุครบ 30 ปี สภาพเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพื่อให้เหมาะสมและเป็นมงคล ศธ.จึงเชิญช่างสิบหมู่ จากกรมศิลปากร ร่วมบูรณปฎิสังขรณ์ปิดทององค์พระและสถานที่ประทับพระพุทธรูปให้งดงาม ซ่อมแซมภาพรวมในส่วนที่ชำรุด ไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้าง ภาพจิตรกรรมฉากหลัง การลงรักปิดทอง ทำทางขึ้นด้านในให้สะดวกสวยงาม องค์พระพุทธรูปจากเดิมด้านหน้ามีองค์หลวงปู่โตเพียงองค์เดียว จะอัญเชิญหลวงปู่ทวดเพิ่มอีกหนึ่งองค์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาว ศธ. ต่อไป

พบพร ผดุงพล / ข่าว

อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: