ปลัด ศธ.รับมอบสื่อออนไลน์ “จุดประกาย กระจายโอกาสทางการศึกษา” เฉลยข้อสอบฟิสิกส์-ชีววิทยา

(7 ธันวาคม 2565) ห้องประชุมจันทรเกษม / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบสื่อออนไลน์เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์และวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2561-2565 จากโครงการ “จุดประกาย กระจายโอกาสทางการศึกษา” โดยมีนายสุทิน แก้วพนา, นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน ครู และผู้ปกครองเข้าร่วม

นายณฐกร ชัยเดชาภินันท์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สมาชิกโครงการ “จุดประกาย กระจายโอกาสทางการศึกษา” กล่าวว่า จุดเริ่มต้นโครงการ มาจากแนวคิดช่วยวิกฤตโควิดระบาดสู่การกระจายโอกาสทางการศึกษา “Chem.Ent’ for Covid-19 Funds by P’Ploy” ซึ่งนางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงเหรียญทองเคมีโอลิมปิกปี 2562 (ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 Harvard College ,USA) หัวหน้าโครงการและเป็นนักเรียนรุ่นพี่ที่รู้จักกัน จัดทำวิดีโอเฉลยข้อสอบวิชาเคมีเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปี 2555-2562 โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับตนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมาก

ขณะเดียวกันตนก็มีความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์อยู่แล้ว จึงเข้าร่วมโครงการเพื่อนำความรู้มาแบ่งปัน โดยจัดทำคลิปวิดีโอเฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561-2565 พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด สอดแทรกเทคนิค วิธีคิดต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนมัธยมปลายทุกสังกัดทั่วประเทศที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นวิทยาทานสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะสามารถนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์

นายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สมาชิกโครงการ “จุดประกาย กระจายโอกาสทางการศึกษา” กล่าวเพิ่มเติมว่า นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ ได้ชวนให้มาร่วมเฉลยข้อสอบด้วยกัน ซึ่งตนได้เป็นผู้เฉลยข้อสอบวิชาชีววิทยา 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561-2565 โดยนำความสามารถ ประสบการณ์ที่ใช้ได้จริงมาสอนด้วย ทั้งนี้ส่วนตัวได้ทำเพจเฉลยข้อสอบอยู่แล้ว แต่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ยังไม่สามารถส่งต่อความรู้กระจายไปถึงนักเรียนที่ขาดแคลนทั้งหมดได้ จึงอยากใช้โอกาสนี้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยเผยแพร่คลิปเฉลยข้อสอบไปให้ถึงนักเรียนทั่วประเทศ

นางอรณี กิตติรัตนไพบูลย์ ตัวแทนผู้ปกครอง กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้สนับสนุนการเรียนของลูกอย่างเต็มที่ แต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่จะสอนลูกตลอดคือ วิชาการต้องควบคู่ไปกับสังคม เราต้องเผื่อแผ่สิ่งดี ๆ ให้คนรอบข้างด้วย หากเราก้าวไปสู่ชัยชนะอย่างเดียวดาย มองกลับมาไม่มีใครร่วมด้วยก็ไม่มีความหมาย เพราะสังคมคือกลุ่มคนที่จะเป็นพลังช่วยเหลือกันไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน วันนี้จึงภูมิใจมากที่ลูกได้ใช้ความรู้ความสามารถมาแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อไป

ด้านนายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. กล่าวขอบคุณและชื่นชมนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโครงการ “จุดประกาย กระจายโอกาสทางการศึกษา” ขึ้นมา เห็นได้ชัดว่าน้องนักเรียนมีความพยายามขวนขวายหาข้อมูล เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มาสู่นักเรียนรุ่นต่อไป แสดงถึงความเป็นจิตสาธารณะอย่างยิ่ง ซึ่ง ศธ.จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งหาแนวทางสร้างเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้อย่างทั่วถึงต่อไป

ประวัติผู้เฉลยข้อสอบ


นายณฐกร ชัยเดชาภินันท์
ผลงาน :

  • รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ 21
    ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยประเทศไต้หวัน (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคม 2564
  • รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 51
    ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2564
    การศึกษา : นักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 18 (GM 18)
    นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 83 (TU83) กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

นายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์
ผลงาน :
รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ กรุงเยเรวาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย ระหว่างวันที่ 10-18 กรกฎาคม 2565
การศึกษา : นักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 19
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 84 (TU84) กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: