“อรพินทร์” เร่งขับเคลื่อนงานความปลอดภัย ใน-นอกสถานศึกษา ดึงทุกฝ่ายมีบทบาทการทำงานร่วมกัน ขับเคลื่อนสู่ทุกภูมิภาค

25 พฤศจิกายน 2565, ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ / นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย MOE SAFETY CENTER โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. และผู้แทนแต่ละหน่วยงานเข้าร่วม

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ.กล่าวว่า เลขานุการ รมว.ศธ. ได้ย้ำถึงนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยได้ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งพบปัญหาว่าครู ผู้ปกครองยังเข้าถึงระบบ MOE SAFETY CENTER ไม่ทั่วถึง และยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน เมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามยังไม่รู้ว่าจะแจ้งเหตุไปยังช่องทางใด

การหารือในครั้งนี้ จึงมุ่งสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัย โดยดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทการทำงานร่วมกัน อาทิ ศูนย์เสมารักษ์ทั่วประเทศ สภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครอง เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ทุกภูมิภาค พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ ศธ.พิจารณาดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เป็นประธานการประชุม เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในทุกประเด็นอย่างชัดเจน ในช่วงระยะเวลาเร็ว ๆ นี้

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: