วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ปรับเปลี่ยนจากออนไลน์ เป็น Onsite พร้อมเตรียมกิจกรรมน่าสนใจให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเต็มที่

25 พฤศจิกายน 2565, ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting กว่า 60 หน่วยงาน

ปลัด ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “เด็กดีวิถีไทย” รวมทั้งการใช้ตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ที่ครบกำหนดระยะ 5 ปีแล้ว ในปี 2566 จึงได้ใช้ตราสัญลักษณ์แบบใหม่ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การจัดงานระหว่างปี 2566 – 2570

อีกกิจกรรมสำคัญที่จัดเป็นประจำทุกปี คือ การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 564 ราย จาก 17 หน่วยงาน และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 5 ด้าน จำนวน 225 ราย (ด้านวิชาการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ และ ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม) เข้าพบนายกรัฐมนตรี

สำหรับรูปแบบของกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ประชุมเห็นว่า จะจัดในรูปแบบ On-Site ที่กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากช่วงปีที่ผ่านมาจัดในรูปแบบ Online เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมเตรียมกิจกรรมน่าสนใจให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเต็มที่

ทั้งนี้ ศธ.จะจัดให้มีงานแถลงข่าวในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธานแถลงข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: