“ตรีนุช” หารือผู้แทน YTB แลกเปลี่ยนการศึกษาไทย-ตุรกี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไปสาธารณรัฐตุรกี โดยหารือกับนาย Emre Oruc ผู้ประสานงานสำนักงาน YTB (Türkiye Scholarship Burslari) ในประเด็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนไทยในตุรกี และความร่วมมือทางการศึกษาผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในระดับต่าง ๆ

YTB เป็นหน่วยงานของรัฐบาลตุรกีที่ขึ้นตรงกับสำนักประธานาธิบดี YTB ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. การส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคม 2. การให้ทุนสนับสนุนผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น และ 3. การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ

โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนการศึกษาจาก YTB กว่า 150,000 คนทั่วโลก และในปีที่ผ่านมามีก็ผู้เรียนไทยได้รับทุนฯ จำนวน 66 คน ในจำนวนนี้มีผู้เรียน 12 คน อยู่ระหว่างการศึกษาที่เมืองอิสตันบูล โดยได้มาศึกษาในสาขาที่หลากหลาย อาทิ การระหว่างประเทศ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสนา

ทั้งนี้ YTB จะเปิดรับสมัครผู้รับทุนฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2566 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง http://www.turkiyescholarships.gov.tr

นางสาวตรีนุช กล่าวด้วยว่า ตนได้เจรจาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนไทยมารับทุนการศึกษาในสาขาการแพทย์ วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นสาขาโดดเด่นของประเทศตุรกี ตลอดจนหารือถึงความร่วมมือในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานและเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านที่จำเป็นระหว่างกัน และชื่นชม YTB ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนไทย และยินดีให้การสนับสนุนช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผู้สมัครรับทุนมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: