โฆษก ศธ.ย้ำ “PR One Team” ต้องเดินหน้าร่วมกัน สร้างนวัตกรรมการสื่อสารให้ทันสมัย เล็งสร้างโฆษกพื้นที่ส่งต่อข้อมูลทั่วประเทศ

(22 กันยายน 2565) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อความสำเร็จขององค์กร” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก “PR One Team” ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

นายวีระ แข็งกสิการ กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป วิธีการสื่อสารจึงต้องเปลี่ยนตาม นักประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องบริหารอารมณ์ ความรู้สึกของสังคมอยู่ตลอดเวลา ในบางเรื่องที่สุ่มเสี่ยงกับอารมณ์ของผู้คนที่สูงเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องตอบโต้ ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ต้องหานวัตกรรมหรือวิธีการที่จะเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ให้ได้ ต้องคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดถึงโอกาสให้มากกว่าปัญหา เพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้

ทั้งนี้สิ่งที่จะทำต่อไปคือ สร้างโฆษกประจำพื้นที่ให้ได้ เป็นการประชาสัมพันธ์โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่ ส่งมายังส่วนกลางอย่างรวดเร็ว และใช้วิธีการประชาสัมพันธ์แบบให้เกิดกระแสอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ผู้รับสารรู้สึกดีต่อองค์กร โดยการบอกข้อเท็จจริง 95% แล้วให้ผู้รับสารคิดเอง 5% เขาจะรู้สึกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและชื่นชมเรา เพราะการประชาสัมพันธ์คือการสะกดจิตคนผู้คนให้มีความคิด ความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกัน ต้องสื่อสารให้ชัดเจนจึงจะทำให้ผู้คนอยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

“วันนี้รู้สึกปลื้มใจมากที่ได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของนักประชาสัมพันธ์ ศธ. อยากขอฝากข้อคิดการทำงานร่วมกันว่าเราต้องรวมตัวกันให้เกิดความเข้มแข็งในองค์กร จะทำให้เสียงมีพลังมากยิ่งขึ้น พยายามทำงานโดยการเดินหน้าไปพร้อมกัน ทำภารกิจไปด้วยกันเป็นทีมเดียวกัน รวมทั้งต้องสร้างนวัตกรรมการทำงานให้มากขึ้น ทำให้เกิดการรับรู้ต่อสาธารณชนอย่างกว้างไกลขึ้น สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ ศธ.ให้ได้อย่างรอบด้าน และขอให้นักประชาสัมพันธ์ทุกคนกลับไปพร้อมกำลังใจที่ดี มีความคิดที่ดีที่จะตั้งใจทำงานอย่างภาคภูมิใจ” นายวีระ กล่าว

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: