ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์เช้าร่วมประกวดในประเภทรางวัลการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และประเภทรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการชองสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาตัดสินผลงานเพื่อรับรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผลงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

  • รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา : Smart Learning การเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด (กศน.อำเภอนากลาง สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวสำภู)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ I am a book หนังสือมีชีวิต (กศน.อำเภอยางตลาด สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นวัตกรรมช่วยเหลือผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ SMART PHUSANG (กศน.อำเภอภูซาง สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา)
  • รางวัลซมเชย ระบบการติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติราชการ (MERS) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
  • รางวัลชมเชย Sweet Orange Candy : Som Kliang Candy (โรงเรียนเกินวิทยา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง)

ผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  • รางวัลชนะเลิศ ผ้าฝ้ายที่ยายทอ (สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุกบริการเข้าถึงได้ในแอปเดียว Line Official Account (กศน.ตำบลบ้านหลุม กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คลังความรู้สู่ชุมชน (สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น)
  • รางวัลชมเชย การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (NFE-LMS) (สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ)
  • รางวัลซมเชย ชาตะไคร้หอม สร้างรายได้ (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอ รวม 17 ผลงาน ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCAxn2DrAUmSKktc9BRaf2gg

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: