สป.ศธ.ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้าน OIT

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีหน่วยงานจำนวน 112 หน่วยงานเข้ารับการประเมิน โดยหน่วยงานที่ได้รับคะแนนระดับ AA (คะแนน 95-100) จำนวน 30 หน่วยงาน ระดับ A (คะแนน 85-94.99) จำนวน 31 หน่วยงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: