รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชวินิต (ประถม) เปิดเทอม On-Site วันแรก ย้ำทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7

17 พฤษภาคม 2565 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชวินิต (ประถม) ในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565​ พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และ รศ.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

รับชมภาพ Facebook ศธ.360 องศา

รมว.ศธ. กล่าวว่า เด็กมีความสุขมากที่ได้กลับมาเจอเพื่อนและคุณครู เนื่องจากเรียนออนไลน์ไม่สนุก ไม่เข้าใจเหมือนการได้มาเรียนที่โรงเรียน ซึ่งวันนี้ผู้ปกครองและสังคมมีความสบายใจมากขึ้นในเรื่องของสถานการณ์โควิด 19 มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 อย่างเข้มงวด สวมใส่หน้ากากอนามัยแม้จะฉีดวัคซีนแล้ว ล้างมือบ่อย ๆ ให้เป็นนิสัย และเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

ในส่วนของโรงเรียนราชวินิตฯ ถือว่ามีความพร้อมในการเปิดเรียน โดยมีนักเรียนประมาณ 2,500 คน มาเรียนที่โรงเรียนมากกว่า 2,000 คน สำหรับนักเรียนบางส่วนเลือกเรียนที่บ้าน ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online และ On Hand เพื่อให้เด็กเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ โรงเรียนราชวินิตฯ ยังมีการจัดห้อง School Isolation เพื่อแยกเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 พร้อมส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายร่วมกัน ส่วนเด็กที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการก็สามารถแยกห้องเรียนได้ โดยมีสื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับห้องเรียนอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดูแลเรื่องสภาพจิตใจ ให้เวลาปรับตัวกับการเข้าสังคมที่หายไปในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำให้เด็กมีความสุขในการกลับมาบ้านหลังที่สอง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตามปกติ

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

สำหรับมาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด ส่วน 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ประกอบด้วย ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลาง กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา ได้แก่ การประเมิน TSC+ รายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง, การทำ Small Bubble สำหรับกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย, การจัดอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ, การอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ, การทำ School Isolation โดยมีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม, การทำ Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียน และการจัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: