รมช.ศธ.”กนกวรรณ” เปิดอบรมครูเอกชน “ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์” มุ่งพัฒนาครูสอนศาสนาอิสลาม ควบคู่วิชาสามัญ จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่​ 9​ พฤษภาคม​ 2565 - นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รั... Continue Reading →

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกร... Continue Reading →

เปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ “ตรีนุช” นำทีม ศธ.ประกาศความพร้อมเปิดเรียนปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพการศึกษาไทยเข้มแข็ง

10 พ.ค.2565 ที่โรงเรียนพญาไท, นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑