ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ศธ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 7 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง รวมทั้งสิ้น 7 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ที่มา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/085/T_0002.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/085/T_0003.PDF

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: