ครม.รับทราบแต่งตั้ง “วีระ แข็งกสิการ” เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

29 มีนาคม 2565 – สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวงอย่างเป็นทางการ แล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ

เนื่องจากนางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ. ได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษก ศธ. ดังนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายรัฐบาล นโยบายของ รมว.ศธ. ตลอดจนผลการดำเนินงานของ ศธ. เป็นไปอย่างคล่องตัว จึงได้แต่งตั้ง นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ศธ. ได้มีคำสั่งที่ สร 149/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก ศธ. ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 ด้วยแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: