ศธ.เดินเครื่องแก้หนี้ครู

ศธ.เดินเครื่องแก้หนี้ครู กว่า 9 แสนราย ยอดหนี้พุ่งกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ‘ตรีนุช’ กำชับเขตพื้นที่ฯ เข้ม คำนวณเงินเหลือร้อยละ 30 ก่อนปล่อยกู้ เล็งถกคณะกรรมการจังหวัด 9 มี.ค.นี้

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมสัมมนาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กําหนดให้ปี 2565 เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่ ศธ. มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 9 แสนคน มียอดหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งในจํานวนนี้เป็นหนี้ที่กู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 108 แห่งทั่วประเทศ รวม 8.9 แสนล้านบาท และหลังจาก ศธ. ได้เริ่มดําเนินโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 25,800 คน

นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้งหมด 108 แห่งนั้น มีเพียง 13 แห่ง ที่กําหนดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกิน 5% ต่อปี ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอย่างน้อย 13 แห่งกําหนดดอกเบี้ยเงินกู้สูงถึง 7-9% ต่อปี สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีสมาชิก 8,478 ราย มูลหนี้รวม 9,631,331,007 บาท ได้กําหนดลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้อยู่ที่ประมาณ 5.5 % ซึ่งเป็นแนวทางสําคัญประการหนึ่งที่ทางสหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการร่วมกันให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนด นอกเหนือไปจากที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการ พักชําระหนี้ในปีที่ผ่านมา โดยทราบว่า ภายในปี 2565 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สุราษฎร์ธานี จะดําเนินการลดดอกเบี้ยตามแผนขั้นบันไดให้เหลือดอกเบี้ยไม่เกิน 5%

“ที่ผ่านมาได้คัดเลือกสหกรณ์ฯ ที่มีความพร้อม เป็นสหกรณ์ต้นแบบ และจัดทําแผนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม กําหนดให้มี ”สถานีแก้หนี้” ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด โดยผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะต้องเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ใหม่ของครู โดยเมื่อรวมยอดหนี้แล้วต้องมีเงินเหลือให้คุณครูได้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 30% ของรายได้

ทั้งนี้ ในวันที่ 9 มีนาคมนี้ จะมีการประชุมทางไกลของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูระดับจังหวัด ผ่าน ZOOM MEETING และ FACEBOOK ศธ.360 องศา เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” น.ส.ตรีนุช กล่าว

2 thoughts on “ศธ.เดินเครื่องแก้หนี้ครู

Add yours

  1. อยากให้มีการช่วยเหลือครูที่แบกรับภาระครอบครัวมีผู้พิการ แล้วเงินเดือนครูที่เป็นเสาหลักเพียงคนเดียว ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ติดลบพอกหางหมูเพราะหนี้นอกระบบจำนวนมาก อยากให้เน้นช่วยผู้ที่ต้องดูแลผู้พิการในบ้านด้วยค่ะ สาหัสเหลือเกิน

    ด้วยความเคารพจากครูกศน.

    ถูกใจ

  2. อยากให้มีการช่วยเหลือครูที่แบกรับภาระครอบครัวมีผู้พิการ แล้วเงินเดือนครูที่เป็นเสาหลักเพียงคนเดียว ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ติดลบพอกหางหมูเพราะหนี้นอกระบบจำนวนมาก อยากให้เน้นช่วยผู้ที่ต้องดูแลผู้พิการในบ้านด้วยค่ะ สาหัสเหลือเกิน ตรวจสอบแล้วคาดว่าลงทะเบียนรอบแรกอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือลงไม่ทันรอเปิดเฟส 2 นะคะจะรีบลงทะเบียนค่ะลำบากมากจริงๆ

    ด้วยความเคารพจากครูกศน.

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: