ศธ.หารือศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตั้งเป้าจัดการศึกษาออนไลน์ นำเด็กหลุดระบบกลับมาเรียนให้จบ ม.3 พร้อมส่งเสริมอาชีพตามความถนัด

(21 กุมภาพันธ์ 2565) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการจัดการศึกษาสำหรับการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับเด็กและเยาวชนในกำกับดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดในการโอบอุ้มเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นพิเศษ เพื่อให้เขาสามารถกลับมามีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความตระหนักในหน้าที่ของคนดี และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เขาเรียนให้ได้ อยู่ในสังคมให้ได้ ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะเป็นกลไกการทำงานควบคู่กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ภายใต้มาตรฐานการศึกษา โดยไม่ได้มองเพียงการได้วุฒิบัตร แต่ต้องดำเนินการให้ความรู้ด้านอาชีพประกอบด้วย เมื่อเรียนจบไปแล้วสามารถมีงานทำได้เลี้ยงดูตนเองได้ และไม่ให้กลับมาทำผิดซ้ำอีก

นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวว่า ศาลเยาวชนฯ เห็นว่าควรมีโครงการรับเด็กที่กระทำความผิดและหลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้ว กลับเข้ามาเรียนหนังสือจนจบการศึกษาภาคบังคับระดับ ม.3 เพื่อมีการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับต่อไป ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีจำนวนสูงพอสมควร และไม่สามารถศึกษาในระบบต่อได้ เนื่องจากเมื่อหลุดออกจากระบบมาแล้ว 1-2 ปี พอกลับเข้าไปในระบบก็จะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการเรียน ถึงแม้ว่าศาลเยาวชนฯ จะมีการทำบันทึกข้อตกลงกับกรุงเทพมหานครในการส่งเด็กกลับเข้าระบบ แต่ก็ไม่ครอบคลุมเด็กต่างจังหวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงปัญหาเรื่องจำนวนเด็กที่ไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจน และไม่สามารถนำเด็กมาเรียนรวมกันในที่เดียวกันได้ จึงเห็นว่าจัดการศึกษาทั้งระบบแบบออนไลน์น่าจะเป็นแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งเด็กจะได้เรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่มากนัก หากทำสำเร็จอย่างน้อยก็สามารถดึงเขากลับเข้ามาในระบบ ทำให้เขากลับไปทำผิดซ้ำน้อยลงหรือแทบจะไม่มีโอกาสในการทำผิดซ้ำเลย เมื่อเขามีอาชีพที่มั่นคง มีความเป็นผู้ใหญ่ มีอนาคต และอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นภารกิจของ กศน.อยู่แล้ว ขณะนี้ต้นทุนทรัพยากรในการจัดการที่ กศน.มีอยู่ค่อนข้างพร้อม โดยจะดำเนินการผ่านสถาบันการศึกษาทางไกล ที่มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายอยู่แล้ว หากมีความต้องการใช้หลักสูตรระดับประถมศึกษาก็สามารถจัดเพิ่มเติมให้ได้ รวมถึงสถาบันการศึกษาทางไกลสามารถสนับสนุนบุคลากรเพื่อดูแลการเรียนเป็นกลุ่มด้วย ทั้งนี้จะมีการหารือเพื่อปรับแก้ระเบียบ กฎหมาย และปรับรายละเอียดบางอย่าง คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ก็จะสามารถดำเนินการได้ และนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงและตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่อไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว กศน.ยังมีการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพตามความถนัดอีกมากมาย ซึ่ง กศน.ยินดีที่จะสนับสนุนศาลเยาวชนฯ ในการร่วมกันอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้มีรายได้เพิ่มเติมด้วย

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: