ประกาศ ศธ. การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานที่ตั้งหน่วยงานตามปกติ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “สุภัทร จำปาทอง” ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานที่ตั้งหน่วยงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: