ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่งตั้ง พ.ศ.2564 ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ที่มา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/106/T_0013.PDF

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: