ศธ.ร่วม Kick Off #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. สร้างพลัง 1 สิทธิ 1 เสียง กำหนดทิศทางประเทศไทย

โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ – 18 เมษายน 2566 / นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรม Kick Off “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆ คือ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารภาคเอกชน เข้าร่วม

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวว่า ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันส่งเสริมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและทุกภาคส่วนที่ความพร้อมใน 3 ด้าน คือ ความพร้อมในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง และความพร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ได้รวมพลังออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. อย่างพร้อมเพรียงกัน

“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กกต.รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จะเดินหน้าทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ให้ความสะดวกในการออกไปใช้สิทธิอย่างเท่าเทียม มีคุณค่าตามหลักการเกณฑ์จัดการเลือกตั้ง “ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนประเทศไทยเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม พัฒนาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบต่อไป”

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. กล่าวในพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ว่า ในส่วนของ ศธ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง เพราะว่า ศธ.มีบทบาทหน้าที่หลักในการให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนได้ออกมาใช้สิทธิร่วมกัน นักเรียนที่ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็เชิญชวนผู้ปกครองหรือคนในชุมชนร่วมใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และติดแฮชแท็ก #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ ในช่องทางออนไลน์ ให้เป็นพลังที่สำคัญในการใช้ 1 สิทธิ 1 เสียง ในการกำหนดทิศทางของประเทศไทยในอนาคต

สำหรับภายในงานครั้งนี้ มีการเปิดตัวเพลงรณรงค์ “ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา” และสปอตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. โดยมีศิลปิน นักแสดง เข้าร่วมแสดงพลัง ถ่ายทอดสดทางแฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” Facebook แฟนเพจ “FB Thairath – ไทรัฐออนไลน์” และ Facebook แฟนเพจ” The Reporters” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว เล็งเห็นถึงความสำคัญของเสียงและสิทธิที่มีอยู่ในมือของตนเอง ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โดย กกต.ได้จัดทำแอปพลิเคชัน “Smart Vote” หรือ “ฉลาดเลือก” เพื่อให้สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างครบถ้วนสะดวกและรวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดแล้วกว่า 1 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” ร่วมต่อต้านทุจริตการเลิอกตั้ง และแอปพลิเคชัน “Civic Education” รวมพลังสร้างพลเมืองคุณภาพ อีกด้วย


พบพร ผดุงพล / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: