‘คุณหญิงกัลยา’ ปลื้มนักเรียนไทยร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ

โรงแรมปรินซ์พาเลซ 5 เมษายน 2566 – คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีครูและนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 400 คน เข้าร่วม

รมช.ศธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน การจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ประจำปี 2565 ถือเป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจและน่าเผยแพร่เป็นอย่างยิ่งสำหรับคนไทย ขอขอบคุณและยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สนใจด้านฟิสิกส์ระดับประเทศที่มารวมกันที่นี่ รู้สึกประทับใจชื่นชมที่คุณครู อาจารย์ และนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานในครั้งนี้ ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา จนเกิดเชี่ยวชาญ เพราะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นความต้องการและมีบทบาทมากต่อประเทศชาติในปัจจุบัน และสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต

อยากให้ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และให้ความสนใจกับฟิสิกส์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และพัฒนาความรู้ความสามารถความสนใจ สามารถเป็นผู้นำควรค่าแก่การขับเคลื่อนทำให้ประเทศก้าวหน้า เป็นกำลังสำคัญแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้วิชาการไปสู่การพัฒนาประเทศ ทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ พร้อมเป็นผลิตผลในการเจริญก้าวหน้าในอนาคต

งานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2566 มีผู้ได้รับการคัดเลือกระดับภูมิภาคที่ได้รับการอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนครูผู้สอน และนักเรียนจากเครือข่ายของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 220 แห่ง รวมถึงเครือข่ายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เข้าร่วม โดยมีโรงเรียนที่ได้ถ้วยและเหรียญรางวัลรางวัลพระราชทาน ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สาม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

พบพร ผดุงพล / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: