พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้ แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ “วีระ แข็งกสิการ”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ผู้เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งที่ผ่านมาในสมัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นผู้ขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเข้มแข็ง มีผลงานเชิงประจักษ์ ทำให้งานจิตอาสาพระราชทานเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ

นายวีระ แข็งกสิการ เป็นผู้ขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งนอกจากเป็นแกนนำจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังเป็นบุคคลที่สร้างผลงานการทำดีถวายในหลวงอย่างต่อเนื่องเสมอมา ที่ผ่านมาได้จัดโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น โครงการสร้างบ้าน 86 หลังถวายในหลวง ซึ่งสร้างบ้านให้นักเรียนกว่า 150 หลัง โครงการมอบจักรยานช่วยเหลือนักเรียนกว่า 2,000 คัน ตามแนวทาง Bike for Dad โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนถวายพ่อของแผ่นดิน ปีละ 1 ล้านบาท จำนวน 6 ปีติดต่อกัน เป็นต้น

แต่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา นายวีระ แข็งกสิการ ได้หมดสติ ล้มลง และหัวใจหยุดเต้น ขณะลงทำการแข่งขันฟุตบอลสร้างความสัมพันธ์กับสโมสรตำรวจ สร้างความตกใจให้กับผู้พบเห็นอย่างยิ่ง

นายวีระ กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวดเร็วมาก และเป็นเหตุการณ์วิกฤติที่สุดในชีวิตคนๆ หนึ่ง หากไม่ได้รับการช่วยเหลือทันท่วงทีจากผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างถูกต้อง และคนผู้นั้นก็ต้องมีจิตใจของความเป็นผู้เสียสละ ทำความดีด้วยหัวใจอีกด้วย

ขณะที่เหตุการณ์วิกฤติอยู่นั้น มีทีมจิตอาสาพระราชทาน ได้วิ่งเข้ามาทำการช่วยเหลือ คือ ทีมจิตอาสาพยาบาล จากสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดน อันประกอบด้วย 1) ร.ต.อ.หญิง สุธาสินี มีอาษา รอง สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 2) ร.ต.ท.หญิง ธมลวรรณ ชนะเกียรติ รองสว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 3) ส.ต.อ.ภูริวัชร์ ภูสิงห์ ผบ.หมู่ ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

นอกจากนี้ มีประชาชนจิตอาสา ที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้เข้ามาร่วมปฎิบัติภารกิจจิตอาสาด้วย คือ นางพิมพ์ลภัส สุทธิพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคำพร้อย และ น.ท.หญิง ศตภร ศรประดิษฐ์ หน.ผปผ.กยส.สยฝ.ยก.ทอ.

อีกทั้งยังมี ทีมนักกายภาพบำบัดประจำสนาม ที่ร่วมปฎิบัติการในครั้งนี้ คือ 1) นายชญานนท์ เจริญกาศ (ทำ CPR) 2)นายชนาธิป ฟองฟู 3) นายชลธาร แก้วหาวงษ์ 4) นายคมสัน เจริญสัตย์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

“ทุกคนผ่านการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีด้วยหัวใจ และมีหัวใจของจิตอาสาอย่างเต็มเปี่ยม นับว่าเป็นตัวอย่างของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติ เป็นความโชคดีประเทศไทยที่มีโครงการนี้อยู่ จิตอาสาพระราชทานได้ปฎิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตบุคคลในสภาวการณ์ต่าง ๆ และที่สำคัญที่สุดบุคคลคนนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติสืบไป” นายวีระกล่าว

ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ข่าว-วิดีโอ
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: