ศธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ปี 2566 ยิ่งใหญ่ “Children’s Day เด็กดี วิถีไทย”

ศธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยิ่งใหญ่ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ภายใต้แนวคิด Children’s Day “เด็กดี วิถีไทย” มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี สามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง ตามคำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” เด็กๆ สนุกสนานไปกับบูธกิจกรรม เกม ของแจก ของรางวัล ของขวัญนับแสนชิ้น “ตรีนุช” เปิดอาคารราชวัลลภ ชวนผู้บริหาร ศธ. แบ่ง 6 สาย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย พาเด็กตามรอยเสนาบดีแห่งวังจันทรเกษม พร้อมเปิดห้องทำงานให้เด็กๆ นั่งเก้าอี้เสมา 1

รับชมภาพ-วีดิทัศน์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้ที่ Facebook ศธ.360 องศา

14 มกราคม 2566, กระทรวงศึกษาธิการ / พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ภายใต้แนวคิด “Children’s Day เด็กดี วิถีไทย” โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ., นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วม ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : ศธ.360 องศา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวเปิดงานว่า วันเด็กปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พบกับลูกหลานเด็กไทยอีกครั้ง ตามปกติทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งที่สถานที่แห่งนี้ และสถานที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังเพื่อมอบความสุข สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่เด็ก เยาวชน รวมถึงผู้ปกครองได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันแบบครอบครัว กิจกรรมหลายๆ อย่างให้ทั้งความบันเทิง ความสนุก และยังให้ความรู้นอกตำรานอกโรงเรียน อันจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ อีกทั้งโอกาสเหล่านี้จะกลายเป็นความทรงจำที่ดีที่ประทับใจในช่วงวัยเด็กของเด็กทุกคนได้

สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ที่มอบให้ในปีนี้ เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ตระหนักรู้ถึงความคาดหวังของสังคมที่มีต่อตัวเองในฐานะที่เป็นอนาคตของชาติ มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์กตัญญู มัธยัสถ์ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาทุกคนเอง ถือว่าต่างก็มีส่วนสำคัญในการปลูกฝังทัศนคติและปัญญาเหล่านี้ อันจะเป็นเกราะคุ้มกันลูกหลานของเราให้รอดพ้นจากสิ่งที่ผิด ความเชื่อที่ผิด ๆ รวมถึงรู้เท่าทันมลพิษทางสังคมในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงคำนิยามที่ว่าเติบใหญ่ไปเป็นพลเมืองดีต่อไป

นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนถึงเรื่องของความมีวินัย อันเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตว่า เด็กทุกคนควรจะมีวินัย ทั้งวินัยต่อตนเองและสังคม ในการเคารพกฎระเบียบกติกาของบ้านเมือง นอกจากรู้หน้าที่และมีวินัยแล้ว เด็กทุกคนยังต้องใส่ใจการทำความดี ทั้งกาย วาจา ใจ “คิดดี พูดดี ทำดี” ประพฤติตัวเป็นลูกที่ดีด้วยการเชื่อฟังพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่ดีที่เชื่อฟังครูอาจารย์ ตั้งใจเรียน และเป็นเพื่อนที่ดีด้วยการทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม รวมทั้งอยากเน้นย้ำในสิ่งสำคัญอันจะเชื่อมโยงไปถึงคุณภาพของเด็กและเยาวชน ก็คือโรงเรียนต้องสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียนให้มากที่สุด ระมัดระวังในเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียน รวมถึงฝากไปยังครูอาจารย์ให้ช่วยกันดูแลและส่งเสริมให้เด็กคิดดีกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

“ขอบคุณองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนในกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ พวกเราได้ผ่านวันเวลาแห่งความยากลำบากในช่วงโควิด 19 มาแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรักษาความสงบเรียบร้อยทุกอย่างไว้ให้นานที่สุด เราหยุดไม่ได้เนื่องจากประเทศเราต้องเดินต่อไปข้างหน้า จึงขอให้ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนร่วมมือกันฝันฝ่าอุปสรรค เดินหน้าไปพร้อม ๆ กันท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในทุกวันนี้ เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยความมีเสถียรภาพ สิ่งใดไม่ดีช่วยขจัด ช่วยแก้ไข การร่วมมือกันแก้ปัญหาย่อมดีกว่าการทำให้เกิดความแตกแยก เพราะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้น”

รมว.ศธ. กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2498 และดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี จนกระทั่งวันนี้นับเป็นปีที่ 68 โดย ศธ.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับทุกส่วนราชการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

สําหรับการจัดงานในปี 2566 ในส่วนกลางมีการจัดงาน และพิธีเปิดงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีทักษะชีวิตที่ดีเป็นเด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย โดยมีแนวคิดในการจัดงานคือ “Children’s Day เด็กดี วิถีไทย”เพื่อเป็นการเชิญชวนเด็กและเยาวชน มาพบกับความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณภาพ พัฒนากระบวนความคิด เสริมสร้างจินตนาการ สร้างสรรค์ประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติ

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัท เซอร์คอน เครื่องสำรองไฟ King Power แจกลูกฟุตบอลกว่า 4,000 ลูก และยังมีหน่วยงานเอกชนอีกมากมายที่มาร่วมมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติกว่า 100 บูธ ของขวัญกว่า 100,000 ชิ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สนุกสนานเพลิดเพลินผ่านกิจกรรมเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ รู้จักการทําประโยชน์เพื่อสังคม

พิเศษสุด ศธ.ยังเปิดอาคารราชวัลลภ อดีตพระราชวังจันทรเกษม ให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้เข้าชมประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ภายในพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย แห่งวังจันทรเกษม” ในกิจกรรมตามรอยเสนาบดีแห่งวังจันทรเกษม ซึ่งจะพาน้อง ๆ ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาจากวังจันทรเกษมสู่กระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้ เพราะอาคารราชวัลลภ จะเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมเพียงปีละครั้งเท่านั้น

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ศธ.แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โซน คือ

  • โซนที่ 1 : ดินแดนมหาสนุก…ความสุขวิถีไทย (ภายในกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นโซนกิจกรรมที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของเด็กไทยยุคใหม่ที่มีความรัก ความสามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเรื่องราวของวิถีไทยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่อง Soft Power ของชาติ และเป็นเวทีหลักในพิธีเปิดงานถ่ายทอดสดและกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ
  • โซนที่ 2 : แอนเวนเจอร์หลากมิติ…พิชิตภูผา (บริเวณถนนราชดำเนินนอก) เป็นโซนกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสนุกแบบลุ้นระทึก การได้ใช้สติและกำลังแขนขาเพื่อการเล่นกิจกรรม พร้อมการส่งเสริมให้เด็กรู้จักการใช้ความสามารถและการช่วยเหลือเพื่อนโดยการพิชิตผ่านด่านกิจกรรม
  • โซนที่ 3 : โลกมหัศจรรย์…สารพันแฟนตาซี (บริเวณถนนลูกหลวง) เป็นโซนกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงความแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์และสีสันสดใสต่าง ๆ และเป็นเวทีรองเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงของหน่วยงานต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังมีความสนุกสนานกับการแสดงบนเวทีกลางอีกมากมาย ทั้งการแสดงทางวัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินดัง มิย่า ทองเจือ และแชมป์มวยระดับโลก พี่บัวขาว บัญชาเมฆ และกิจกรรมการประกวด หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม ตอน ผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยการให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย โดยผู้เข้าประกวดมีอายุระหว่าง 6-12 ปี ชิงทุนการศึกษา 6,500 บาท และถ้วยรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์, ณัฐพล สุกไทย / ภาพ
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, สมประสงค์ ชาหารเวียง, ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / วีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: