ศธ.จัดทัพขับเคลื่อนพัฒนากลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ เริ่มต้นภาคอีสาน ที่อุดรธานี

ข่าว กพร.สป. / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทัพขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมมือ และสอดประสาน การทำงานร่วมกันเชิงระบบ ในพื้นที่ภาคและจังหวัด โดยใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นกลไกการขับเคลื่อน เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน

การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว ได้กำหนดพื้นที่นำร่องทั้ง 4 ภาค และกำหนดจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน ดังนี้

  • ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์กลางในการขับเคลื่อน)
  • ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา ศูนย์กลางในการขับเคลื่อน)
  • ภาคเหนือ (จังหวัดลำปาง ศูนย์กลางในการขับเคลื่อน)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี ศูนย์กลางในการขับเคลื่อน)

โดยเมื่อวันที่ 10-11 มกราคม ที่ผ่านมา ปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา

การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว มีผู้ว่าราชการจังหวัด  และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ร่วมพูดคุยกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มาร่วมรับทราบนโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษาในพื้นที่เพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: