“ตรีนุช” ปล่อยขบวนคาราวานอาชีวะช่วยประชาชน ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะผู้ใช้รถใช้ถนนในเทศกาลปีใหม่

รมว.ศธ. “ตรีนุช” ปล่อย “ขบวนคาราวานอาชีวะช่วยประชาชน” เพื่อให้บริการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแชมยานพาหนะสำหรับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 78 จุดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 รวม 7 วัน ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่สำคัญของชาวอาชีวะ ร่วมช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นประจำทุกปีมายาวนานกว่า 20 ปี

28 ธันวาคม 2565, สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ / นางสาวตรีนชุ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 พร้อมปล่อย “ขบวนคาราวานอาชีวะช่วยประชาชน”

รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศในทุกด้าน หนึ่งในนั้นคือด้านอาชีวศึกษา โดย ศธ.มีหน้าที่หลักในการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจต่อไปได้ แต่นอกเหนือจากการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถ และทักษะต่าง ๆ เพื่อให้ตอบรับกับภาคเศรษฐกิจแล้ว การปลูกฝังคุณธรรมเสริมสร้างการพัฒนาทางจิตวิญญาณของความเป็นผู้มีจิตอาสา หรืออีกนัยยะหนึ่งคือการให้เยาวชนนักศึกษาอาชีวะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับได้ฝึกงานจากประสบการณ์จริง นับเป็นหัวใจสำคัญอีกประการที่ทำให้เราสร้างได้ทั้ง “คนเก่ง มีความสามารถ และเป็นคนดี” ออกสู่สังคมได้

โครงการศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center) จึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวะได้นำทักษะที่ได้จากศึกษาเรียนรู้มาช่วยเหลือประชาชน ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน เป็นต้น

“ขอฝากถึงทุกคนให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน หากง่วงหรือเมื่อยล้าระหว่างการเดินทาง สามารถแวะพักที่ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) ซึ่งจะมีครู นักศึกษา คอยให้บริการฟรีตลอดเส้นทาง และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสบู่ให้บ่อยครั้ง”

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กอศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ที่นั่งพักผ่อน และแนะนำข้อมูลเส้นทาง ตลอดจนบริการสอนอาชีพระยะสั้น ได้แก่ การตัดผมชาย หญิง การทำสายคล้องแมส การจัดสวนถาด ทาเล็บด้วยสีเจล นวดหน้า และทำขนมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 78 จุดบริการ ตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจุดสังเกต คือ เต็นท์สีม่วง

ภายในศูนย์จะให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ก่อนเดินทางประมาณ 20 รายการ ได้แก่ ตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยได้รับการสนับสนุนน้ำมันเครื่อง วัสดุอุปกรณ์ การจัดฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา จากภาคีเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมอาชีวะ ช่วยประชาชน “Fix it Center” เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันรวม 20 ปีแล้ว

ในการนี้ รมว.ศธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (OVEC Safety Center) พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า ในเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ยกระดับมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ โดยให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามหลัก 3 ป. คือ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปรามอย่างจริงจัง ให้ครูฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกฝังเรื่องความรักความสามัคคี ความเสียสละ สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียน ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการสร้างอนาคตและรักอนาคตของตนเอง

สำหรับพิธีในครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการ รมช.แรงงาน, นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช), นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์), นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ., นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กอศ., นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ., ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา, ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนภาคเอกชน-สถานประกอบการชั้นนำ ตลอดจนตัวแทนครู นักศึกษาอาชีวะ

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: