แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงปีใหม่ 2566 ของ ศธ.

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือฯ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นห้วงเวลาที่ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะกำหนดให้มีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของโทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเถลิงศกใหม่ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีของข้าราชการและบุคลากรในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตร หรือร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีต่างๆ ตามหลักของแต่ละศาสนาในช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร หรือกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ และดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: