ผลการประชุม คกก.กำหนดนโยบายทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2565

19 ธันวาคม 2565 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์

โดยมี รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานกรรมการ สสวท. รวมทั้งผู้แทน สสวท. และโอลิมปิกวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาจารย์สนั่น สุมิตร อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 สสวท.

รมช.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการ ปี 2566 จำนวน 10 คน เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น โดยขณะนี้ส่วนใหญ่เดินทางไปเรียนเตรียมภาษา ก่อนสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้ว 8 ราย อยู่ระหว่างเดินทาง 2 ราย การสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย พร้อมเตรียมการเรียนปรับพื้นฐานและด้านภาษา ตามกระบวนการที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติให้มีการปฏิบัติงานวิจัยด้าน Theoretical Nuclear Physics ณ University of Jyvaskyla ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ เนื่องจากมีผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัย Ohio State ซึ่งผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ รายแรกที่สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

“ขอชื่นชม ชื่นใจเด็กไทยเก่ง ไม่แพ้ชาติใดในโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เด็กกลุ่มนี้ที่ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ เมื่อได้รับโอกาส และสำเร็จการศึกษาในต่างประเทศแล้ว จะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับ กลับมาดูแลและพัฒนาประเทศให้เข็มแข็ง ยั่งยืน ก้าวหน้าต่อไป”

โอลิมปิกวิชาการ (International Science Olympiads) เป็นการแข่งขันสาขาวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ซึ่งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการส่งเสริมเยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน และสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ

โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณารับเป็นองค์อุปถัมภ์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2532 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้นมา

จากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระปณิธานต่อมา

ที่ผ่านมา มีนักเรียนได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ระหว่างปี 2555-ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 155 คน แบ่งเป็น กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ 134 คน ได้แก่ ปริญญาตรี 69 คน ปริญญาโท 24 คน และปริญญาเอก 41 คน

ณัฐพล สุกไทย / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: