ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

เด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศฯ จะได้รับการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

กรุณาส่งแบบตอบรับให้กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Fax 02 281 1753 หรือ 02 628 6021 หรือ e-Mail : ops1168@gmail.com ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โทร 02 281 9264 หรือ 02 281 1753

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม จะต้องมีเอกสารยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยวิธีตรวจแบบ ATK หรือวิธีตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ให้กับเจ้าหน้าที่ในวันงาน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: