เลขานุการ รมว.ศธ.ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์” ที่เพชรบุรี

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดและมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวว่า ขอขอบคุณวิทยากรผู้มอบความรู้ มอบประสบการณ์ เคล็ดลับที่ดีด้านการประชาสัมพันธ์ สิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากคือ ได้เห็นผู้เข้าอบรมทุกคนมีความตั้งใจและความสุขในระหว่างการอบรมเป็นอย่างมาก พร้อมจะกลับไปขับเคลื่อนการผลิตสื่อดิจิทัลหรือชิ้นงานที่ดี มีประโยชน์ให้กับหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระทรวงที่สร้างคน สร้างงาน สร้างโอกาส ให้กับเยาวชนไทย

“เด็กยุคนี้เป็นเด็กยุคดิจิทัล เราต้องเอาดิจิทัลเข้ามาสอน ให้เรียนได้อย่างสนุกและเข้าใจง่าย เข้าถึงได้อย่างถูกต้อง ต้องสร้างให้เกิดเป็นเพชรเม็ดงาม เป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมในลำดับต้น ๆ ของประเทศ โดยใช้การประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ต่อประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเยาวชน ให้เข้าถึงอย่างกระชับ ฉับไว เข้าใจได้ง่าย จับต้องได้ จึงคาดหวังว่าผู้อบรมจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เทคนิคดี ๆ ที่มีประโยชน์ในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ความเป็น MOE PR One Team ของเราให้คงอยู่เป็นปึกแผ่น แข็งแรงต่อไป”

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 โดยมีการบรรยายหัวข้อกลยุทธ์และแนวทางการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, รู้ลึก ถึงสื่อโซเชียลรูปแบบต่างๆ การใช้งาน คุณสมบัติ การวางแผนสื่อโซเชียล, เรียนรู้กลยุทธ์ Marketing Communication การวางแผนการสื่อสารที่ได้ผล สําหรับโลกยุคโซเชียล, การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy), การแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News), การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management), ความรู้และข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับการประชาสัมพันธ์ (Personal Data Protection Act: PDPA)

โดยแบ่งกลุ่ม Workshop Digital Media 6 กลุ่ม 6 หัวข้อ ตามนโยบายของ ศธ. คือ

  1. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center)
  2. การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning
  4. โครงการโรงเรียนคุณภาพ
  5. โครงการพาน้องกลับมาเรียน
  6. โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว

นอกจากนี้ มีกิจกรรมอภิปราย วิพากษ์ผลงานกลุ่ม การผลิตสื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค โดยมีนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการในสังกัด/ในกำกับ, ตัวแทนทุกสำนัก/กองในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานละ 1 คน, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี, สพป.เพชรบุรี เขต 1 และผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายสำคัญของ ศธ. โครงการละ 1 คน และคณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 90 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: