สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น มอบประกาศเกียรติคุณ “คุณหญิงกัลยา” ในฐานะผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาโคเซ็นในประเทศไทย

28 พฤศจิกายน 2565 / Dr.Inoue Mitsuteru (ดร.อิโนเอะ มิสึเทรุ) กรรมการบริหารอาวุโส สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (National Institutes of Technology (KOSEN) of Japan) ได้เข้ามอบประกาศเกียรติคุณแก่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้สนับสนุนในการขับเคลื่อนการศึกษาโคเซ็นในประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีการสถาปนาสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น The 60th Anniversary Events for the Establishment of KOSEN System ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายปรเมศวร์ ชรอยนุช ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำตัวรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณสถาบันโคเซ็น ที่ให้การสนับสนุน เกิดความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งระดับนักเรียน ครู และโรงเรียน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสถาบันโคเซ็น และประเทศญี่ปุ่นจะพัฒนาและดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

Dr. Inoue Mitsuteru (ดร.อิโนเอะ มิสึเทรุ) กรรมการบริหารอาวุโส สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น กล่าวชื่นชมและขอบคุณ ดร.คุณหญิงกัลยา ที่เป็นผู้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งรวมถึงการสนับสนุนเป็นอย่างมากต่อกิจกรรมการศึกษาและการวิจัยของของสถาบันโคเซ็น พร้อมทั้งย้ำว่ากล่าวว่าด้วยการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการของไทยในหลากหลายโครงการทำให้การขับเคลื่อนการศึกษาโคเซ็นในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการจัดส่งนักเรียนทุนรัฐบาลไทยภายใต้โครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ สถาบันเซ็นประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนกำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 70 คน โดยนักเรียนไทยได้แสดงศักยภาพที่โดดเด่นทั้งการเรียน ความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจ การทำกิจกรรม และได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ที่จัดแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่นรู้สึกประทับใจและชื่นชมผลสำเร็จของนักเรียนทุนเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการของไทยต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น การก้าวต่อไปของสถาบันโคเซ็นยังคงมีเป้าหมายในการบ่มเพาะวิศวกรเชิงปฏิบัติและนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติที่จะรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยา ที่ต้องการสร้างเด็กไทยให้เป็น Citizen science และขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: