ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 2 ราย

(8 พฤศจิกายน 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

รมว.ศธ. ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยว่า การปรับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้บริหารในกระทรวงนั้น ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ศธ.ได้ขับเคลื่อนและให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกาย เรื่องการบูลลี่ และอีกอีกหลายเรื่องในหลายมิติ และหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว จึงอยากเน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น มีหน่วยงานเข้าไปกำกับดูแลคำนึงเรื่องของความปลอดภัย กรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นและเข้าไปแก้ไขให้โดยเร็วกว่านี้ ซึ่ง สพฐ.เป็นหน่วยงานสำคัญ ซึ่งนายธีร์ ภวังคนันท์ มีความเหมาะสมในการเข้าไปช่วยในเรื่องนี้ให้รวดเร็ว มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพราะทำงานด้านความปลอดภัยมาโดยตลอดอยู่แล้ว

ส่วนนายวีระ แข็งกสิการ เพื่อให้มาช่วยในส่วนของผู้ตรวจราชการ เนื่องจากเป็นคนที่มีเครือข่าย และเติบโตมาในเส้นทางระดับภูมิภาค หลายเรื่องที่เป็นนโยบายของ ศธ. เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลัก และกฎหมายลูก สป.ศธ.จึงต้องมีคนที่มาช่วยในเรื่องของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพื่อรองรับในเรื่องของคำสั่งอีกมากมาย จึงต้องขยับและหาคนที่เหมาะสมเข้ามาทำงานในส่วนนี้ได้ตรงจุดมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: