“พิเชฐ” ต้อนรับผู้แทน ศธ.กัมพูชา เข้าหารือแลกเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การศึกษากัมพูชา ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2024-2028)

(1 พฤศจิกายน 2565) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักแผน และสำนักการเงินและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 10 คน ที่ห้องจันทรเกษม

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี กล่าวว่า สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 ที่กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมรรถนะสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในด้านเทคนิคการคาดการณ์และแบบจำลองสถานการณ์ โดยเฉพาะแบบจำลองสถานการณ์ การคาดการณ์ การวิเคราะห์ของกัมพูชา (Cambodia Analysis Projection Simulation Model : CAPRO Model) เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ในระหว่างการเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 5 ปี สำหรับปี พ.ศ. 2567 – 2571 (ค.ศ. 2024- 2028)

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าว ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศด้านการวางแผนและการจัดการศึกษาไทยและกัมพูชา พร้อมนำข้อหารือไปปรับใช้ในอนาคตร่วมกันต่อไป

โอกาสนี้ รองปลัด ศธ. นำคณะผู้แทนจากกัมพูชา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: