รองปลัด ศธ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับกลไกการบูรณาการเชิงนโยบาย ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของ จ.สุโขทัย

12 กันยายน 2565, จังหวัดสุโขทัย / นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับกลไกการบูรณาการเชิงนโยบายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่างรัฐ ท้องถิ่น เอกชน มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างหลักประกันโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้บนฐานชุมชนให้กับเด็กด้อยโอกาส และผู้ยากจนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ ขอขอบคุณรองปลัด ศธ. “วีระ แข็งกสิการ” ประธานในพิธี และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการศึกษายุคใหม่เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา” พร้อมเยี่ยมชมบูทนิทรรศการนวัตกรรมการศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัด ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: