“ตรีนุช” หนุนจัด Battle วงดุริยางค์นักเรียน กรุงเทพฯ ปะทะโคราช

8 กรกฎาคม 2565 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการประชัน (Battle) วงดุริยางค์ตามคำท้าของผู้ว่าราชการจังหวัด ระหว่างโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ 2 วง คือ วงดุริยางค์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 2 วง คือ วงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

ตนสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมั่นใจว่าจะสร้างบรรยากาศให้เกิดความคึกคัก ตื่นตัวในนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมฝีมือไปแข่งขันในระดับนานาชาติด้วย

ขอขอบคุณ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ริเริ่มกิจกรรมดี ๆ เปิดโอกาสให้เด็กของเราได้แสดงความสามารถ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สนับสนุนให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาพหุปัญญาด้านดนตรี พัฒนาผู้เรียนให้สามารถรวมวงในลักษณะวงโยธวาทิต วงดุริยางค์ มีการจัดการแข่งขันผ่านกิจกรรมและการเรียนการสอน เช่น

  • การจัดงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัดทั่วประเทศได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ทั้งในระดับภาค ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี
  • โครงการห้องเรียนดนตรี และจัดทำหลักสูตรเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยขณะนี้มีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 19 โรงเรียน และยังมีโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่สอนด้านดนตรีด้วย

นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้โรงเรียนที่มีความพร้อมไปแข่งขันวงโยธวาทิตในระดับนานาชาติ ซึ่งนักเรียนของเราก็มีความความสามารถโดดเด่น เช่น วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ที่เข้าร่วมประลองในครั้งนี้ ล่าสุดได้เข้าร่วมการประกวด CGN Virtual Solo & Ensemble Competition 2022 จัดโดย องค์กร CGN United ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับรางวัลเหรียญทองและเกียรตินิยม, วงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ ประกวดงานเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ Malaysia International Virtual Band Championships 2021 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Concert Band, วงโยธวาทิตโรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมประกวดงานเดียวกันก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ENSEMBLE และวงโยธวาทิตโรงเรียนมารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี ประกวดรายการ CGN Virtual Solo & Ensemble Competition 2022 จัดโดยองค์กร CGN United ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็ได้รางวัล ชนะเลิศ 1 st Place , Gold with Distinction ระดับคะแนนเหรียญทองเกียรตินิยม ประเภท Concert Class – Winds Concert รุ่น Open Class เป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: