สช.เร่งสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาเอกชน

สช.เร่งสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชน เพื่อเตรียมปรับเพิ่มการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว สวัสดิการ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับโรงเรียนเอกชน

27 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมจันทรเกษม / นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมชี้แจงโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการศึกษาเอกชนจังหวัด ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรับฟังความคิดเห็น และลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ต้องยอมรับว่า เงินอุดหนุนรายหัวที่โรงเรียนเอกชนได้รับ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และไม่ได้ปรับเพิ่มมานานกว่า 10 ปี โรงเรียนเอกชนบางแห่งต้องไปเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มกับผู้ปกครอง ทำให้นักเรียน และผู้ปกครองได้รับผลกระทบ

จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ดำเนินการศึกษาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พร้อมทั้งจัดทำแบบสำรวจเพื่อการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้วิเคราะห์จัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว สวัดิการ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับโรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบ

โดยคาดว่าภายใน 3 เดือน จะสามารถรวบรวมความคิดเห็นเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวต่อไป

อิชยา กัปปา / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: